Ucapan Terima Kasih & Pujian Kepada Pelayan Dua Kota Suci

kaligrafi-bismillahirrahmanirrahim-i3

Ucapan Terima Kasih & Pujian Kepada Pelayan Dua Kota Suci

            Bismillahirrahmanirrahim

            Segala puji hanya milik Allah.Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada utusan Allah, keluarga, para sahabat dan siapa saja yang mengikuti petunjuk beliau.

            Selanjutnya…

            Sesungguhnya saya dan setiap muslim yang jujur dalam agamanya akan menghaturkan ucapan terima kasih yang banyak kepada pelayan dua kota suci yang mulia, yaitu Raja Salman bin Abdil Aziz Aalu Su’ud –semoga Allah menjaga dan membimbing langkah beliau – atas tindakan beliau berupa instruksi penyerangan yang sesuai Islam dan tepat sasaran melawan orang-orang Rafidhah pendengki Islam dan muslimin, yang mereka (Rafidhah) ini melebihi orang-orang Yahudi dan Nashara dalam memerangi Islam dan muslimin.Tindakan memerangi Islam dan muslimin ini telah mereka warisi dari para pendahulu mereka, musuh para sahabat yang mulia dan musuh orang-orang yang mengikuti mereka (para sahabat) dengan baik.

Baca juga  Yang Istimewa Dari Perjalanan Ke Tanah Suci

            Sesungguhnya tindakan anda ini, wahai pelayan dua kota suci semata-mata adalah bentuk menolong Islam.Kaum muslimin dan sejarah tidak akan melupakan tindakan anda tersebut.

            Saya memohon kepada Allah agar Dia menolong anda menghadapi musuh-musuh anda, sekaligus membinasakan dan memusnahkan mereka.Sesungguhnya Rabb-ku benar-benar mendengar doa.

Baca juga  Salafi Bukan Teroris ISIS

             Sebagaimana saya juga memohon kepada Allah Ta’ala agar memberi taufik kepada para penguasa muslim yang bersekutu dalam perang yang mulia ini, untuk berpegang teguh dengan Islam, baik dalam prinsip akidah, syariat, hukum maupun kemampuan mewajibkan dan membimbing rakyat menjalankan prinsip-prinsip agung ini.

Ditulis oleh Rabi’ bin Hadi Umair al-Madkhali

8 / 6 / 1436 H

( Dialihbahasakan dari situs www.sahab.net )

Catatan :

Sejak hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 atau Jum’at tanggal 6 Jumadal Akhirah 1436, Saudi Arabia melancarkan serangan udara ke Shan’a, Yaman yang dikuasai oleh pemberontak kafir Syi’ah Rafidhah Hutsiyah dukungan Iran.Serangan udara ini merupakan instruksi Raja Salman bin Abdil Aziz hafizhahullah, menjawab permintaan Presiden Yaman yang masih sah, Abdu Rabbih Manshur Hadi untuk mengembalikan stabilitas keamanan negara Yaman.Tidak sedikit para ulama Ahlussunnah mendukung tindakan Raja Saudi yang mulia ini, seperti asy-Syaikh Rabi’ bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah di atas.Semoga Allah memberi kemenangan kepada Ahlussunnah dalam jihad yang syar’i ini dan menghancurkan tentara-tentara syaithan, Syi’ah Rafidhah Hutsiyah dukungan Iran Rafidhah.Aamiin Ya Mujiibas Saa’iliin

Baca juga  ADAB MEMBACA AL-QUR'AN