Mensucikan Jiwa Melalui Ibadah Kurban

kaligrafi-bismillahirrahmanirrahim-i3

Mensucikan Jiwa Melalui Ibadah Kurban

Sejarah ibadah kurban tidaklah lepas dari sosok mulia Nabi Ibrahim ‘alaihi as-Salam. Allah kisahkan sejarah tersebut melalui firman-Nya (artinya) :

“Ya Rabb-ku, anugerahkan kepada diriku (berupa seorang anak) yang ia termasuk orang-orang yang saleh. Maka Kami (Allah) beri dia (Ibrahim) berupa seorang anak yang amat sabar. Tatkala anak itu sampai pada usia yang ia sanggup membantu Ibrahim, Ibrahim berkata : “Wahai anakku, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu ! Ia menjawab : “Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Insya Allah, engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ketika keduanya telah menyerahkan diri dan Ibrahim telah membaringkan anaknya di atas pelipisnya, maka Kami (Allah) tebus dengan seekor sesembelihan yang besar.Kami (Allah) panggil dia : “Wahai, Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Sesungguhnya demikianlah Kami (Allah) memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami (Allah) tebus anak itu dengan seekor sesembelihan yang besar. Kami (Allah) abadikan untuk Ibrahim (berupa pujian) di kalangan orang-orang yang datang kemudian.Kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrahim. Demikianlah Kami (Allah) memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman”. (Ash-Shaffat : 100-111)

Tatkala Nabi Ibrahim tidak melihat keinginan kaumnya beriman kepada Allah, beliau berdoa kepada Allah agar dianugerahi putra yang saleh yang akan bermanfaat ketika beliau masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Maka Allah kabulkan doa beliau meski beliau telah berusia lanjut. Beliau dikaruniai putra bernama Ismail ‘alaihi as-Salam.

Namun ketika Nabi Ibrahim sedang puncak-puncaknya sebagai orang tua menaruh kecintaan kepada Ismail yang sudah sanggup membantu sang ayah, ternyata Allah memerintah untuk sang anak disembelih. Di sinilah Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, siapa yang lebih beliau cintai, Allah ataukah sang putra. Tidak terbayangkan betapa besarnya ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim ! Beliau diperintah untuk menyembelih anak satu-satunya ketika itu yang sangat dicintainya dan itu pun beliau sembelih dengan tangannya sendiri ! Selanjutnya Nabi Ibrahim pun menyampaikan perintah tersebut kepada putranya.Ini beliau lakukan bukan dalam rangka bersama-sama dengan putranya ingin mempertimbangkan perintah Allah. Akan tetapi ini beliau lakukan agar diketahui seberapa besar kesabaran sang putra menerima perintah tersebut, sekaligus menjadi penyejuk kedua mata bagi sang ayah jika sang putra menaati Allah.     

Ternyata sang putra justru memberikan dorongan agar sang ayah tetap teguh menjalankan perintah Allah. Sabar, ikhlas, ridha, tunduk pada kehendak Allah dan berbakti kepada orang tua menjadi satu padu pada diri Ismail hingga beliau berkata : “Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Insya Allah, engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar”.

Setelah itu, 2 sosok mulia yang berperan sebagai ayah dan putra ini pun berserah diri kepada Allah. Tidak ada rasa berat hati dan bimbang pada keduanya. Ketika suasana sangat mencekam saat sang ayah akan menyembelih putranya, turunlah ketenangan dari Allah. Pisau hanya bergerak tanpa sedikit pun melukai leher Nabi Ismail. Nabi Ismail ditebus dengan sesembelihan yang besar. Ujian besar telah berhasil dilalui Nabi Ibrahim. Beliau tercatat sebagai hamba yang membenarkan perintah Rabbnya dan memurnikan kecintaan hanya kepada-Nya. Pujian pun datang dari Allah dan generasi manusia yang hidup setelahnya hingga hari akhir nanti. Paripurna sudah kebaikan yang diraih oleh Nabi Ibrahim, sang Khalilullah (Kekasih Allah).

Ada Pensucian Jiwa (Tazkiyah an-Nafs) Di Balik Ibadah Kurban

Jika mencermati kisah di atas, seseorang yang berkurban dapat memetik pelajaran berharga untuk mensucikan jiwanya. Sungguh beruntung seseorang yang mensucikan jiwanya ! Pelajaran yang dapat ia petik adalah :

1)     Mendahulukan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan kepada selain-Nya.

Berkurban merupakan tanda kecintaan seseorang kepada Allah yang ia dahulukan di atas harta yang ia miliki. Tabiat dirinya sebagai manusia adalah sangat mencintai harta, sebagaimana Allah Ta’ala berfirman (artinya) : “Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan”. (Al Fajr : 20)

Meski demikian tabiatnya, ternyata dia berupaya mengalahkan kecintaan kepada harta yang tidak lain adalah berjuang menundukkan hawa nafsunya dan itu tidaklah ringan.Orang yang berharta dan mengaku muslim sekalipun belum tentu sanggup atau mau melakukan hal ini. Padahal, seseorang tidaklah merasakan lezatnya iman jika ia belum menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda (artinya) : “Tidaklah seseorang mendapatkan lezatnya iman hingga ia mencintai seseorang yang tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah, dirinya dilempar di api lebih ia sukai dibanding harus kembali kafir setelah Allah selamatkan dirinya dari kekafiran dan Allah serta Rasul-Nya lebih ia cintai dibanding selain keduanya. (HR.al-Bukhari)

2)    Berserah diri kepada Allah sepenuhnya, tanpa berat hati dan bimbang.

Tatkala berkurban, seseorang dituntut untuk berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Sekalipun harus mengorbankan tidak sedikit dari sebagian hartanya, ia jalani dengan penuh penyerahan dan ketulusan. Dalam kisah di atas, sangat terlihat sikap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tatkala mendapatkan perintah dari Allah sekalipun harus mengorbankan jiwa raga. Mereka berdua telah berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Akhirnya Allah ganti penyerahan diri yang tulus ini dengan selamatnya jiwa raga hamba-Nya sekaligus balasan berupa pahala yang besar.

3)    Bersabar meniti ujian dari Allah.

Pada awalnya, harta akan terasa berkurang ketika seseorang melaksanakan ibadah kurban. Pada saat itulah ia sedang menghadapi ujian dalam beramal saleh. Bersabarlah ! Kebaikan pasti akan ia raih tatkala bersabar.Ujian apapun termasuk berkurangnya harta bukanlah Allah tetapkan untuk membinasakan hamba-Nya. Akan tetapi hal itu untuk menguji keimanan sang hamba, apakah ia bersabar yang akan membuahkan ganti berupa kenikmatan sekaligus pahala besar, ataukah justru patah arang hingga mencampakkan perintah Allah. Kisah Nabi Ibrahim bersama sang putra adalah salah satu contoh terbaik tatkala keduanya bersabar meniti ujian berupa hilangnya jiwa raga yang sangat dicintai. Ternyata itu semata-mata ujian. Terbukti Allah selamatkan jiwa raga Nabi Ismail dan Allah tebus dengan sesembelihan sekaligus pahala yang besar.

Memupuk Keikhlasan Dalam Berkurban

Allah ingatkan perkara ini melalui firman-Nya (artinya) : “Tidak akan selama-lamanya daging dan darah unta (hewan kurban, pen) itu mencapai (keridhaan) Allah.Akan tetapi yang dapat mencapainya adalah ketakwaan kalian…”(Al Hajj : 37)

Al-Imam as-Sa’di rahimahullah berkata : “Yakni : Bukanlah maksud dari hewan kurban itu adalah semata-mata penyembelihan. Daging-daging dan darah-darah hewan kurban sedikit pun tidak mencapai (keridhaan) Allah, karena Allah adalah Zat Yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Hanyalah yang sampai kepada (keridhaan) Allah adalah keikhlasan dalam berkurban, mengharap pahala dan niat yang benar. Oleh karena itu, Dia berfirman (artinya) : “…Akan tetapi yang dapat mencapainya adalah ketakwaan kalian…” Maka di dalam firman ini ada anjuran dan dorongan untuk ikhlas dalam berkurban. Hendaklah tujuannya adalah wajah Allah semata, bukan bangga diri, riya’ (ingin dilihat lalu dipuji, pen), sum’ah (ingin didengar lalu dipuji, pen) atau sekedar kebiasaan. Demikian halnya seluruh bentuk ibadah.Jika ibadah itu tidak bergandengan dengan keikhlasan dan takwa kepada Allah, maka ibadah itu ibarat kulit tanpa isi atau jasad tanpa ruh”.(Tafsir as-Sa’di)

Seiring berjuang mengalahkan penyakit kikir dalam membelanjakan harta di jalan Allah, juga hendaknya seseorang berjuang mengalahkan penyakit tidak ikhlas ketika membelanjakan hartanya tersebut. Jangan sampai seseorang dermawan membelanjakan hartanya dalam urusan agama, namun ada tujuan selain akhirat di balik itu.Demikian pula, jangan sampai dirinya kikir dengan dalih “daripada tidak ikhlas”. Waspadalah ! Manusia itu sering dan mudah lalai, sedangkan syaithan senantiasa bersiaga masuk ke celah sesamar apapun demi merusak amalan manusia.

 Berkurban Adalah Sebuah Ibadah Harta Yang Agung

            Ini diisyaratkan di dalam 2 ayat Al Qur’an, yaitu :

1)    Surat Al An’am ayat ke-163 dan 164, yang artinya : “Katakanlah : “Sesungguhnya shalatku, ibadah sesembelihanku, hidupku dan matiku itu untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada ada satu pun sekutu bagi-Nya.Dengan itulah, aku diperintah dan aku adalah orang yang pertama kali berislam”.

Al-Imam as-Sa’di rahimahullah berkata : “Dan penyebutan shalat dan penyembelihan secara khusus (setelah penyebutan ibadah secara umum, pen) dikarenakan kemuliaan dan keutamaan 2 ibadah ini, juga karena keduanya menunjukkan kecintaan kepada Allah Ta’ala, pemurnian ibadah kepada-Nya dan pendekatan diri kepada-Nya melalui kalbu, lisan dan anggota badan. (Demikian pula menunjukkan pendekatan diri) melalui penyembelihan yang merupakan pengorbanan sesuatu yang dicintai jiwa manusia berupa harta untuk Zat yang lebih ia cintai, yaitu Allah Ta’ala.Barangsiapa berhasil ikhlas dalam shalat dan berkurban, maka akan membawa kepada keikhlasan karena Allah dalam segala amalannya”. (Tafsir as-Sa’di)

2)    Surat Al Kautsar ayat ke-2, yang artinya : “Maka shalatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah”.

Al-Imam as-Sa’di juga mengatakan : “Allah khususkan penyebutan 2 ibadah ini karena keduanya termasuk seutama-utama ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Sebab, shalat mengandung ketundukan kalbu dan anggota badan kepada Allah, serta shalat adalah peralihan ragam ibadah.Dalam ibadah kurban terdapat pendekatan diri kepada Allah dengan seutama-utama sesuatu yang dimiliki seorang hamba berupa hewan-hewan kurban dan pendekatan diri kepada Allah dengan mengeluarkan harta yang tabiat jiwa manusia itu sangat mencintainya dan kikir dengannya”. (Tafsir as-Sa’di)

Asy-Syaikh Abdurrahman bin Qasim an-Najdi rahimahullah berkata : “Maka shalat adalah seutama-utama ibadah badan, sedangkan penyembelihan adalah seutama-utama ibadah harta.Hanyalah penyembelihan itu dikatakan seutama-utama ibadah harta karena terkumpul 2 perkara padanya : Pertama : Ketaatan kepada Allah. Kedua    : Pengorbanan harta yang jiwanya tenang dengan itu.

Memang pengorbanan harta itu sama-sama ada (pada ibadah harta yang lain, pen) jika dilihat dari sisi zatnya harta. Namun penyembelihan memiliki kelebihan dibanding ibadah harta lainnya dari sisi bahwa hewan-hewan sesembelihan itu sangat dicintai oleh pemiliknya. Muncul perasaan iba tatkala menyembelihnya karena sangat cintanya ia kepada hewan tersebut. Jika seseorang mengorbankan hewannya untuk Allah dan jiwanya lapang ketika hewannya merasakan kematian, maka jadilah penyembelihan itu lebih utama dibanding keberadaan ibadah harta lainnya…” (Hasyiyah Tsalatsah al-Ushul)

Tunaikan Ibadah Kurban Ketika Ada Kelapangan Harta !

             Para pembaca rahimakumullah, jika telah diketahui bahwa ibadah kurban adalah ibadah harta yang sangat agung dan banyak mengandung penggemblengan jiwa hingga menjadi suci, maka tak selayaknya seseorang yang memiliki kelapangan harta untuk mengabaikannya. Ditambah lagi, ibadah ini telah dijalani oleh 2 kekasih Allah sekaligus 2 rasul terbaik, yaitu Ibrahim dan Muhammad ‘alaihima ash-Shalatu Wa as-Salam.

Di sisi lain, terdapat sebuah ancaman bagi seseorang yang memiliki kelapangan harta tapi enggan berkurban, yaitu ancaman yang bersumber dari sebuah atsar yang sahih : “Barangsiapa yang memiliki kelapangan (harta) namun ternyata ia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat shalat kami”.

Wallahu a’lamu bish-Shawab

351 Responses to Mensucikan Jiwa Melalui Ibadah Kurban

 1. very nice post, i actually love this web site, keep on it

 2. yeezy boost says:

  Your place is valueble for me. Thanks!?

 3. My husband and i have been so glad that Peter could finish up his basic research by way of the precious recommendations he had through the web page. It is now and again perplexing to just choose to be handing out instructions that many others have been trying to sell. And now we keep in mind we have the blog owner to be grateful to for that. Those explanations you have made, the simple site menu, the relationships your site make it possible to foster – it’s everything fabulous, and it’s aiding our son and the family understand this idea is cool, and that’s quite important. Many thanks for all the pieces!

 4. There may be noticeably a bundle to learn about this. I assume you made certain good points in options also.

 5. There are some interesting closing dates on this article but I don抰 know if I see all of them heart to heart. There is some validity however I’ll take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we want extra! Added to FeedBurner as effectively

 6. I simply wanted to write down a brief note to express gratitude to you for all of the lovely secrets you are writing on this website. My long internet look up has now been compensated with really good insight to share with my companions. I ‘d assume that we website visitors are unquestionably lucky to exist in a wonderful website with so many brilliant professionals with great pointers. I feel quite fortunate to have come across your entire weblog and look forward to many more enjoyable times reading here. Thank you once again for all the details.

 7. nike zoom says:

  Your house is valueble for me. Thanks!?

 8. Would you be occupied with exchanging links?

 9. yeezy shoes says:

  I simply desired to thank you so much again. I am not sure the things I would have worked on without the tactics discussed by you concerning that topic. This has been a fearsome issue in my opinion, but discovering this well-written manner you handled the issue took me to weep over joy. Now i am thankful for the advice and as well , believe you recognize what an amazing job you’re doing training many people thru a site. Probably you’ve never encountered any of us.

 10. I used to be very happy to find this internet-site.I wished to thanks for your time for this wonderful learn!! I positively enjoying each little bit of it and I’ve you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 11. An interesting dialogue is price comment. I feel that you need to write extra on this subject, it may not be a taboo subject however typically people are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers

 12. There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made sure nice points in features also.

 13. yeezy shoes says:

  I must express my appreciation to you for bailing me out of this incident. Just after surfing throughout the internet and coming across methods which were not productive, I thought my entire life was done. Living without the solutions to the difficulties you have resolved by means of your write-up is a serious case, as well as ones that could have in a negative way damaged my career if I hadn’t discovered your website. Your primary capability and kindness in playing with almost everything was excellent. I don’t know what I would’ve done if I had not come upon such a subject like this. I am able to now relish my future. Thanks for your time very much for your professional and amazing help. I won’t hesitate to recommend your site to any individual who needs guide on this topic.

 14. Aw, this was a very nice post. In thought I wish to put in writing like this additionally ?taking time and precise effort to make a very good article?however what can I say?I procrastinate alot and under no circumstances appear to get something done.

 15. I’m typically to blogging and i actually respect your content. The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your website and maintain checking for brand spanking new information.

 16. I used to be more than happy to search out this web-site.I wanted to thanks in your time for this wonderful read!! I positively having fun with every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 17. A formidable share, I just given this onto a colleague who was doing slightly evaluation on this. And he actually purchased me breakfast as a result of I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love studying extra on this topic. If possible, as you turn into expertise, would you thoughts updating your blog with more particulars? It’s extremely helpful for me. Big thumb up for this blog submit!

 18. I must point out my gratitude for your kindness supporting those who require assistance with this theme. Your real commitment to getting the solution across turned out to be especially insightful and have consistently helped folks like me to realize their endeavors. Your new valuable help denotes a lot a person like me and further more to my peers. Warm regards; from everyone of us.

 19. nike dunks says:

  I抦 impressed, I have to say. Actually hardly ever do I encounter a weblog that抯 each educative and entertaining, and let me inform you, you may have hit the nail on the head. Your idea is excellent; the difficulty is something that not enough individuals are speaking intelligently about. I’m very blissful that I stumbled throughout this in my seek for something relating to this.

 20. Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So good to search out anyone with some unique ideas on this subject. realy thanks for starting this up. this website is one thing that is wanted on the net, somebody with a bit of originality. useful job for bringing one thing new to the web!

 21. yeezy boost says:

  My husband and i have been absolutely contented when Jordan could carry out his analysis with the ideas he had from your web pages. It’s not at all simplistic to simply always be giving freely secrets and techniques other people might have been trying to sell. And we also keep in mind we have got the blog owner to appreciate for that. The main explanations you’ve made, the easy site navigation, the friendships you will assist to create – it’s got all astonishing, and it’s really letting our son and us recognize that that concept is interesting, and that’s very fundamental. Thanks for the whole lot!

 22. WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. ?

 23. hogan shoes says:

  Can I just say what a aid to find someone who really knows what theyre speaking about on the internet. You positively know how you can deliver a problem to gentle and make it important. Extra folks need to read this and perceive this aspect of the story. I cant believe youre not more widespread since you undoubtedly have the gift.

 24. I used to be very pleased to search out this web-site.I wished to thanks to your time for this excellent read!! I definitely having fun with each little little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 25. Your place is valueble for me. Thanks!?

 26. you might have an awesome blog right here! would you like to make some invite posts on my weblog?

 27. yeezy boost says:

  Thanks so much for providing individuals with an extraordinarily spectacular chance to read critical reviews from this web site. It’s usually very amazing and packed with amusement for me personally and my office friends to visit your website the equivalent of 3 times in 7 days to find out the newest guides you will have. Of course, we’re at all times pleased with your dazzling techniques you give. Some 1 points in this post are essentially the finest we’ve ever had.

 28. adidas neo says:

  Spot on with this write-up, I actually suppose this website wants rather more consideration. I抣l most likely be again to learn rather more, thanks for that info.

 29. Can I simply say what a relief to find someone who really knows what theyre talking about on the internet. You positively know the right way to deliver an issue to light and make it important. Extra folks need to read this and perceive this side of the story. I cant believe youre not more common because you definitely have the gift.

 30. You made some clear points there. I did a search on the topic and found most guys will approve with your site.

 31. LOFrCv Wow! At last I got a webpage from where I know how to in fact take valuable data regarding my study and knowledge.

 32. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made running a blog glance easy. The total glance of your website is excellent, let alone the content material!

 33. Fitness says:

  Thanks , I ave recently been looking for info about this subject for ages and yours is the best I have discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 34. Pretty! This was an incredibly wonderful post. Many thanks for providing these details.

 35. Muchos Gracias for your blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 36. seo nantwich says:

  This excellent website certainly has all the information and facts I wanted concerning this subject and didn at know who to ask.

 37. I really liked your blog post.Much thanks again. Will read on…

 38. seo crewe says:

  woh I love your content , saved to bookmarks !.

 39. Say, you got a nice article.Really looking forward to read more. Will read on

 40. The following time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I do know it was my choice to read, however I actually thought youd have one thing interesting to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you may fix if you happen to werent too busy in search of attention.

 41. After research just a few of the blog posts in your web site now, and I actually like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website listing and will probably be checking back soon. Pls check out my website as effectively and let me know what you think.

 42. wohh precisely what I was searching for, thanks for putting up.

 43. iptv server says:

  Very very good publish, thank that you simply lot pertaining to sharing. Do you happen to have an RSS feed I can subscribe to be able to?

 44. Thanks-a-mundo for the post.Much thanks again. Fantastic.

 45. It as not that I want to copy your internet site, but I really like the pattern. Could you tell me which style are you using? Or was it especially designed?

 46. You made some really good points there. I looked on the web for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 47. Lastly, an issue that I am passionate about. I ave looked for data of this caliber for that previous various hrs. Your site is tremendously appreciated.

 48. Major thankies for the blog.Really looking forward to read more. Will read on

 49. Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Really thank you! Really Great.

 50. Yeah bookmaking this wasn at a high risk conclusion great post!

 51. It as not that I want to replicate your web-site, but I really like the pattern. Could you let me know which style are you using? Or was it tailor made?

 52. Thanks for sharing this first-class piece. Very interesting ideas! (as always, btw)

 53. maybe you would have some experience with something like this.

 54. Im obliged for the blog post.Really thank you! Really Cool.

 55. My brother suggested I might like this web site. He was entirely right. This post actually made my day.

 56. Lenny Vause says:

  Very good article.Really thank you! Want more.

 57. Thanks a lot for the post.Really thank you! Cool.

 58. Enjoyed every bit of your article post.Really looking forward to read more. Want more.

 59. Thanks for sharing, this is a fantastic post.Really thank you! Awesome.

 60. Thanks a lot for the article post. Really Cool.

 61. Great article post.Much thanks again. Really Great.

 62. over it all at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS

 63. Michelin says:

  Major thanks for the article.Much thanks again. Fantastic.

 64. wow, awesome article.Really thank you! Cool.

 65. I really enjoy the post.Much thanks again. Keep writing.

 66. It as an awesome piece of writing in favor of all the internet users;

 67. I truly appreciate this article post.Much thanks again. Cool.

 68. hair care says:

  Is there any way you can remove people from that service?

 69. wedding gift says:

  There as definately a lot to find out about this subject. I like all the points you ave made.

 70. It as really a nice and useful piece of info. I am glad that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 71. I intended to draft you a bit of word so as to give thanks the moment again for the pleasing knowledge you have shared on this page. This has been certainly seriously open-handed with you to supply easily just what a number of us would have made available as an e book to make some money for their own end, notably seeing that you might well have done it if you ever considered necessary. These techniques as well served to be the fantastic way to fully grasp that the rest have the same zeal like my own to realize great deal more when considering this condition. I am certain there are millions of more fun occasions up front for folks who looked at your blog post.

 72. Income Tax says:

  This is one awesome post.Really looking forward to read more. Will read on…

 73. visit now says:

  Money and freedom is the best way to change, may

 74. I truly appreciate this article.Thanks Again. Much obliged.

 75. Im obliged for the blog.Thanks Again. Keep writing.

 76. Very good article post.Really looking forward to read more. Cool.

 77. autos says:

  Very neat article.Thanks Again. Great.

 78. C_TSCM52_67 says:

  Major thankies for the article.Much thanks again. Really Great.

 79. A big thank you for your blog post.Really thank you!

 80. I am so grateful for your blog article.Much thanks again. Much obliged.

 81. Very neat article post. Will read on…

 82. kabansale watch was too easy before, however right now it is pretty much impossible

 83. Terrific work! This is the type of info that should be shared around the net. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my web site. Thanks =)

 84. Well I sincerely liked studying it. This tip provided by you is very constructive for correct planning.

 85. I was very happy to find this net-site.I wished to thanks for your time for this excellent learn!! I undoubtedly enjoying every little little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 86. Major thanks for the blog article.Thanks Again. Awesome.

 87. This awesome blog is no doubt educating additionally informative. I have picked up many helpful things out of this amazing blog. I ad love to come back again soon. Thanks a lot!

 88. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

 89. Really appreciate you sharing this post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 90. Thank you for your post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 91. I cannot thank you enough for the article.Really thank you! Keep writing.

 92. Thanks again for the blog post.Really thank you! Keep writing.

 93. clickbank says:

  Rattling clean site, thanks due to this post.

 94. I saw plenty of website but I conceive this one contains a thing special in it. The finest effect regarding fine people is experienced after we ave got left their presence. by Rob Waldo Emerson.

 95. Very neat post.Much thanks again. Great.

 96. C_AR_P2P_13 says:

  A big thank you for your article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 97. I cannot thank you enough for the blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

 98. Thank you for your blog post.Thanks Again. Awesome.

 99. Thank you ever so for you article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 100. Looking forward to reading more. Great article post.Thanks Again. Keep writing.

 101. I am so grateful for your post.Thanks Again. Want more.

 102. Thanks so much for the article.Really looking forward to read more. Want more.

 103. There is noticeably a bundle to know about this. I assume you produced certain nice points in capabilities also.

 104. This is the proper blog for anyone who needs to seek out out about this topic. You notice so much its almost hard to argue with you (not that I really would want匟aHa). You positively put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, simply nice!

 105. Great, thanks for sharing this blog.Really thank you! Awesome.

 106. Im thankful for the blog.Really looking forward to read more. Fantastic.

 107. movies says:

  Fantastic article.Much thanks again. Keep writing.

 108. This is the correct weblog for anyone who wants to find out about this topic. You notice a lot its virtually hard to argue with you (not that I actually would need匟aHa). You definitely put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, just great!

 109. coupon codes says:

  I truly appreciate this blog. Will read on…

 110. Im thankful for the article post.Thanks Again. Awesome.

 111. A round of applause for your article. Awesome.

 112. Im thankful for the blog.Much thanks again. Keep writing.

 113. A big thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Cool.

 114. Jeff Shuford says:

  Right now it appears like Movable Type is the top blogging platform out there right now. (from what I ave read) Is that what you are using on your blog?

 115. Oznur Uslu says:

  This page certainly has all the info I needed concerning this subject and didn at know who to ask.

 116. Oznur Uslu says:

  Im obliged for the blog.Really looking forward to read more. Want more.

 117. Your house is valueble for me. Thanks!?

 118. I really enjoy the article.Thanks Again. Great.

 119. I loved your blog article.Really thank you! Great.

 120. Very good article! We are linking to this particularly great post on our site. Keep up the great writing.

 121. homemove says:

  Im getting a javascript error, is anyone else?

 122. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this post and the rest of the site is also really good.

 123. I am so grateful for your blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 124. I appreciate you sharing this article.Really thank you! Much obliged.

 125. Great, thanks for sharing this blog article.Much thanks again. Really Great.

 126. Criminal says:

  Very good article. I absolutely appreciate this site. Continue the good work!

 127. My brother suggested I might like this blog. He was entirely right. This post truly made my day. You cann at imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 128. alex says:

  Wow! This could be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Great. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 129. Visit now says:

  Really appreciate you sharing this blog article.Thanks Again. Awesome.

 130. Thanks a bunch for sharing this with all of us you really know what you are talking about! Bookmarked. Please also visit my website =). We could have a link exchange arrangement between us!

 131. Very neat blog post.Really thank you! Great.

 132. Thanks for dropping that link but unfortunately it looks to be down? Anybody have a mirror?

 133. wow, awesome post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 134. Wow, that as what I was exploring for, what a stuff! present here at this webpage, thanks admin of this web page.

 135. Appreciate you sharing, great article. Want more.

 136. I appreciate you sharing this article post.Thanks Again. Great.

 137. I enjoy you because of your entire hard work on this blog. My mom take interest in participating in internet research and it’s really easy to understand why. My partner and i hear all about the lively way you convey insightful tips and tricks by means of the web blog and therefore increase participation from website visitors about this subject matter plus our own child is certainly starting to learn a whole lot. Take pleasure in the rest of the new year. You’re the one carrying out a wonderful job.

 138. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up and the rest of the site is also really good.

 139. ects says:

  Really enjoyed this article post. Fantastic.

 140. Precisely what I was searching for, thanks for posting.

 141. Thanks again for the article.Thanks Again. Will read on…

 142. This is one awesome blog.Much thanks again. Awesome.

 143. Your home is valueble for me. Thanks!?

 144. Great, thanks for sharing this article post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 145. Im no professional, but I believe you just made a very good point point. You clearly know what youre talking about, and I can seriously get behind that. Thanks for being so upfront and so genuine.

 146. It as wonderful that you are getting thoughts from this paragraph as well as from our discussion made here.

 147. This is one awesome blog post.Much thanks again. Great.

 148. You may have a very good layout for the blog i want it to utilize on my web site as well

 149. Market News says:

  Keep up the abundant labor , I recite hardly any blog posts on this locate and I believe that your blog is rattling interesting and contains sets of fantastic information.

 150. There as certainly a great deal to learn about this subject. I love all the points you have made.

 151. Knife Roll says:

  Major thankies for the blog article.Really thank you! Really Cool.

 152. Thanks for the blog post. Great.

 153. not everyone would need a nose job but my girlfriend really needs some rhinoplasty coz her nose is kind of crooked*

 154. I really liked your blog article.Much thanks again. Fantastic.

 155. You made some decent points there. I looked online for that problem and located most individuals will go coupled with in conjunction with your web internet site.

 156. Really appreciate you sharing this post.Thanks Again.

 157. Oznur Uslu says:

  You might have a very great layout for your blog i want it to utilize on my web-site also.

 158. Very informative article post.Much thanks again.

 159. Iphone_6S says:

  Maybe you can write subsequent articles referring to this article.

 160. Major thanks for the article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 161. Offers India says:

  Very neat blog.Much thanks again. Much obliged.

 162. There are actually lots of particulars like that to take into consideration. That could be a nice point to deliver up. I offer the thoughts above as general inspiration however clearly there are questions like the one you bring up where crucial thing shall be working in trustworthy good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around issues like that, however I am positive that your job is clearly identified as a good game. Each girls and boys really feel the influence of only a second抯 pleasure, for the remainder of their lives.

 163. Messenger says:

  You made some decent points there. I looked on the internet for the subject and found most people will consent with your blog.

 164. Awesome blog post. Will read on…

 165. Woman of Alien Great do the job you ave carried out, this website is de facto interesting with amazing information. Time is God as method of preserving everything from occurring at once.

 166. Wow, great article.Really looking forward to read more. Cool.

 167. pretty valuable stuff, overall I imagine this is worthy of a bookmark, thanks

 168. Wow, great article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 169. It as hard to come by educated people in this particular subject, but you seem like you know what you are talking about! Thanks

 170. Thank you for your blog.Thanks Again. Awesome.

 171. I think you have observed some very interesting details , regards for the post.

 172. Im thankful for the article. Cool.

 173. Very good post. I will be going through many of these issues as well..

 174. It抯 exhausting to search out educated individuals on this matter, but you sound like you realize what you抮e talking about! Thanks

 175. Very good blog article.Thanks Again. Awesome.

 176. I am so grateful for your blog article.Much thanks again. Keep writing.

 177. SSC online says:

  Really good information can live establish taking place trap blog.

 178. Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Thank you

 179. Wow, wonderful blog structure! How lengthy have you ever been running a blog for? you made blogging glance easy. The overall glance of your site is wonderful, let alone the content material!

 180. Thank you for your blog article.Thanks Again. Cool.

 181. A big thank you for your blog post.Much thanks again. Great.

 182. Fantastic post.Really thank you! Much obliged.

 183. I cannot thank you enough for the article post. Keep writing.

 184. peluches says:

  A big thank you for your blog article.Thanks Again. Great.

 185. Appreciate you sharing, great article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 186. Thanks-a-mundo for the blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 187. Im thankful for the blog article.

 188. Really enjoyed this blog article.Much thanks again. Fantastic.

 189. Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Really thank you! Cool.

 190. I think this is a real great blog article.Much thanks again. Fantastic.

 191. Hey, thanks for the article post.Really looking forward to read more. Awesome.

 192. very nice put up, i actually love this web site, carry on it

 193. Really enjoyed this post.Much thanks again. Really Great.

 194. I appreciate you sharing this article.Thanks Again. Really Cool.

 195. This is one awesome blog article.Much thanks again. Keep writing.

 196. click here says:

  Really enjoyed this post.Really thank you! Cool.

 197. I really like and appreciate your post.Really thank you! Fantastic.

 198. app says:

  I am so grateful for your article post.Thanks Again. Great.

 199. Hey, thanks for the post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 200. this website says:

  Thank you for your post.Really thank you! Fantastic.

 201. I loved your article post.Thanks Again. Will read on…

 202. Oznur Uslu says:

  Yay google is my world beater aided me to find this outstanding site!.

 203. I truly appreciate this article post. Cool.

 204. I am so grateful for your blog.Much thanks again. Much obliged.

 205. recipes says:

  Wow, great article.Thanks Again. Awesome.

 206. cool rc cars says:

  Thank you ever so for you article.Really looking forward to read more. Cool.

 207. electronics says:

  This can be exactly what I had been searching for, thanks

 208. Im grateful for the blog article. Awesome.

 209. Thanks a lot for the post.Really thank you! Much obliged.

 210. girl like me says:

  that is the end of this write-up. Here you will find some web pages that we think you will appreciate, just click the links over

 211. Enjoyed every bit of your blog article.Really thank you! Really Great.

 212. Only wanna input that you have a very nice internet site , I love the design and style it really stands out.

 213. Thanks a lot for the blog post.Thanks Again. Great.

 214. to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?

 215. Wow, great blog.Really looking forward to read more. Really Cool.

 216. click here says:

  Enjoyed every bit of your article post.Really looking forward to read more. Awesome.

 217. this website says:

  Thanks again for the blog.Much thanks again. Great.

 218. Really enjoyed this blog.Really looking forward to read more. Fantastic.

 219. to say that I ave truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 220. It as hard to come by knowledgeable people on this topic, but you seem like you know what you are talking about! Thanks

 221. It as super page, I was looking for something like this

 222. Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 223. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is magnificent, as well as the content!

 224. in the early hours in the dawn, because i love to gain knowledge of more and more.

 225. I really liked your blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 226. There is clearly a bunch to know about this. I suppose you made some nice points in features also.

 227. click here says:

  Really appreciate you sharing this post.Thanks Again. Will read on…

 228. click here says:

  Thanks again for the blog post. Awesome.

 229. click here says:

  Great, thanks for sharing this blog post.Really thank you! Will read on…

 230. Thanks a lot for the blog article.Really thank you! Want more.

 231. cool rc cars says:

  I value the blog article.Thanks Again. Really Great.

 232. Wow, great blog. Really Cool.

 233. Oakley dIspatch Sunglasses Appreciation to my father who shared with me regarding this webpage, this web site is in fact awesome.

 234. agence web says:

  Enjoyed every bit of your article.

 235. Thank you for your blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 236. Really informative article.Really thank you! Really Great.

 237. Whats up! I simply want to give an enormous thumbs up for the good information you have got right here on this post. I shall be coming again to your weblog for extra soon.

 238. Hey, thanks for the blog post.Really thank you! Much obliged.

 239. A big thank you for your blog post.Really looking forward to read more. Cool.

 240. Really appreciate you sharing this article.Thanks Again.

 241. Showbox APK says:

  I really liked your article. Really Great.

 242. Very neat article.Much thanks again. Awesome.

 243. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

 244. Thanks so much for the blog article.Really thank you! Really Great.

 245. This is one awesome blog article.Really looking forward to read more.

 246. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your website in my social networks!

 247. was looking on Aol for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thank you for a tremendous

 248. escort Lodi says:

  Really enjoyed this article. Will read on

 249. MLM says:

  Thanks for the article post.Much thanks again. Will read on

 250. homepage says:

  Thank you for your blog.Really looking forward to read more. Fantastic.

 251. Thanks for sharing, this is a fantastic article post. Will read on

 252. matrix says:

  Wow! Thank you! I continually wanted to write on my blog something like that. Can I take a part of your post to my website?

 253. I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You are wonderful! Thanks!

 254. Really enjoyed this article post. Keep writing.

 255. jachete dama says:

  Thank you for your post.Thanks Again. Will read on…

 256. Major thankies for the article post. Cool.

 257. I loved your post.Really thank you! Really Cool.

 258. copaiba oil says:

  Looking forward to reading more. Great post.Thanks Again. Great.

 259. I appreciate you sharing this post.Really looking forward to read more. Want more.

 260. Looking forward to reading more. Great blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 261. Really appreciate you sharing this post.Much thanks again. Cool.

 262. Thanks-a-mundo for the blog.Really looking forward to read more. Want more.

 263. Thanks so much for the blog post.Really looking forward to read more. Want more.

 264. Great article post.Really looking forward to read more. Will read on…

 265. Thank you ever so for you article post.Thanks Again. Fantastic.

 266. Thanks so much for the blog post.Really looking forward to read more.

 267. A big thank you for your post.Really thank you! Keep writing.

 268. Thanks so much for the blog post. Fantastic.

 269. Enjoyed every bit of your article post.Really thank you! Fantastic.

 270. A round of applause for your article post.Thanks Again.

 271. Fantastic post.Really thank you!

 272. Thanks-a-mundo for the blog post.Thanks Again. Cool.

 273. Thanks-a-mundo for the blog post.Much thanks again. Keep writing.

 274. heaters says:

  I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more.

 275. Awesome blog article.Thanks Again. Want more.

 276. Thanks for the post. Keep writing.

 277. A round of applause for your blog.Really thank you! Will read on…

 278. click here says:

  Great article post.Much thanks again. Fantastic.

 279. Muchos Gracias for your blog.Really thank you! Really Great.

 280. Say, you got a nice article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 281. Appreciate you sharing, great article.Thanks Again. Will read on…

 282. Say, you got a nice blog. Really Great.

 283. Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 284. Thanks so much for the article post.Really thank you! Fantastic.

 285. Really informative blog. Much obliged.

 286. Im thankful for the blog.Thanks Again. Awesome.

 287. Thanks-a-mundo for the article post.Thanks Again.

 288. read more says:

  I think this is a real great article.Really looking forward to read more. Want more.

 289. click here says:

  Im grateful for the article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 290. pretty handy material, overall I believe this is really worth a bookmark, thanks

 291. Thanks for the blog post.Much thanks again. Great.

 292. view more says:

  Im thankful for the blog.Really looking forward to read more. Really Cool.

 293. I loved your post.Thanks Again. Great.

 294. Wow! Thank you! I always needed to write on my site something like that. Can I include a portion of your post to my blog?

 295. Thank you for your article.Much thanks again. Really Great.

 296. peptide says:

  sites on the net. I will recommend this web site!

 297. this website says:

  I really like and appreciate your blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 298. Thank you ever so for you article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 299. Unfortunately, fanminds did not present at the GSummit, so their slides are not included. I\ ad love to hear more about their projects. Please get in touch! Jeff at gamification dot co

 300. I think this is a real great blog post. Want more.

 301. Smart Drugs says:

  this content Someone left me a comment on my blogger. I have clicked to publish the comment. Now I wish to delete this comment. How do I do that?..

 302. I truly like your weblog submit. Keep putting up far more useful info, we value it!

 303. simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know

 304. Say, you got a nice blog.Much thanks again. Awesome.

 305. ssd vps USA says:

  Very informative blog.Much thanks again. Keep writing.

 306. Really appreciate you sharing this article.Much thanks again. Fantastic.

 307. I truly appreciate this article. Really Great.

 308. Wow, incredible blog format! How lengthy have you been blogging for? you make running a blog glance easy. The full glance of your site is fantastic, as smartly the content material!

 309. Rafting tara says:

  You have brought up a very wonderful details , thanks for the post.

 310. whoah this blog is great i love reading your articles. Keep up the good work! You know, many people are searching around for this information, you can aid them greatly.

 311. Awesome article.Much thanks again. Keep writing.

 312. I appreciate you sharing this blog.Really looking forward to read more. Much obliged.

 313. click here says:

  Very good blog article.Thanks Again. Fantastic.

 314. Great, thanks for sharing this post.Thanks Again.

 315. Say, you got a nice article post.Much thanks again. Really Cool.

 316. Appreciate you sharing, great post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 317. wow, awesome article post. Great.

 318. A big thank you for your blog post.Much thanks again. Much obliged.

 319. this website says:

  I value the blog.Thanks Again. Really Cool.

 320. Clip Image says:

  What as up Dear, are you truly visiting this website regularly,

 321. This is one awesome blog.Much thanks again. Will read on…

 322. home decor says:

  Very neat blog post.Thanks Again. Much obliged.

 323. Rob says:

  There exists noticeably a bundle to comprehend this. I suppose you might have made distinct good points in features also.

 324. politique says:

  We could have a hyperlink alternate contract among us

 325. you can always count on search engine marketing if you want to promote products online.

 326. Of course, what a fantastic website and educative posts, I surely will bookmark your blog.Have an awsome day!

 327. I think other site proprietors should take this web site as an model, very clean and great user genial style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 328. That is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere. Simple but very accurate info Many thanks for sharing this one. A must read post!

 329. see says:

  we prefer to honor quite a few other net web-sites on the net, even though they aren

 330. SACS LANCEL ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 331. plumbing can actually be a hardwork specially if you usually are not very skillfull in undertaking residence plumbing::

 332. I seriously appreciate your posts. Many thanks

 333. I really liked your blog post.Thanks Again.

 334. drones says:

  Sent the first post, but it wasn`t published. I am writing the second. It as me, the African tourist.

 335. I truly appreciate this post.Really thank you! Will read on

 336. driade says:

  IaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžm glad to become a visitor in this pure internet site, regards for this rare info!

 337. This is one awesome blog.Really looking forward to read more. Want more.

 338. pretty helpful stuff, overall I imagine this is worthy of a bookmark, thanks

 339. Inspiring story there. What occurred after? Thanks!

 340. You will be my function models. Thanks for the post

 341. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up and also the rest of the website is extremely good.

 342. Simply a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding layout. Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler. by Albert Einstein.

 343. This is my first time visit at here and i am truly happy to read all at one place.

 344. So pleased to possess discovered this submit.. I appreciate you posting your perspective.. Recognize the value of the entry you available.. So pleased to get identified this post..

 345. quadcopter says:

  You ave made some really good points there. I looked on the internet to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *