Yang Istimewa Dari Perjalanan Ke Tanah Suci

kaligrafi-bismillahirrahmanirrahim-i3

Yang Istimewa Dari Perjalanan Ke Tanah Suci

       Saat ini sebagian saudara kita tengah melakukan perjalanan ibadah yang sangat istimewa dalam hidupnya, yaitu perjalanan haji & umrah. Bisa dikatakan setiap muslim berkeinginan menjadi tamu Allah, baik dalam bentuk haji maupun umrah.Bahkan sekali pernah mengunjungi Baitullah Ka’bah, ingin rasanya kembali ke sana. Sungguh terkabul doa Bapak Pendiri Ka’bah, Ibrahim ‘alaihi as-Salam, yang difirmankan Allah (artinya) : “Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman di dekat rumah-Mu yang terhormat. Ya Rabb kami, (yang demikian ini) agar mereka menegakkan shalat. Maka jadikanlah kalbu (hati) manusia cenderung kepada mereka dan berilah rizki kepada mereka berupa buah-buahan agar mereka bersyukur”.(Ibrahim : 37)

            Kesempatan seseorang dapat mengunjungi rumah Allah yang paling suci di muka bumi ini merupakan anugerah yang patut disyukuri. Namun anugerah ini akan benar-benar bernilai istimewa tatkala dibekali dengan bimbingan manusia yang terbaik haji dan umrahnya, yaitu bimbingan Nabi Besar Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wasallam. Bimbingan dalam bentuk ikhlas (hanya mengharap keutamaan dari Allah) dan ‘ittiba’ (sesuai tuntunan Nabi), jauh dari kebid’ahan atau penyimpangan.

            Semoga Allah menerima ibadah haji & umrah saudara-saudara kita sekaligus memberi kemudahan kepada kita untuk dapat meniti langkah ke tanah suci di kesempatan yang akan datang.  Aamiin…

Keutamaan Haji & Umrah dan Beberapa Amalan Yang Ada Padanya

            Ada sebagian keutamaan yang dapat kami sebutkan disini, yaitu :  

1)    Haji & Umrah adalah jihadnya orang-orang yang lanjut usia, anak kecil, orang yang lemah dan wanita.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda (artinya) : “Jihadnya orang yang lanjut usia, anak kecil, orang yang lemah dan wanita adalah haji dan umrah”.(HR.an-Nasa’i  yang dihasankan asy-Syaikh al-Albani dan dishahihkan asy-Syaikh Muqbil)

2)    Orang yang berhaji & berumrah adalah tamu Allah. Apabila ia meminta kepada Allah, maka Dia Ta’ala akan memberinya.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda (artinya) : “Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji atau orang yang berumrah adalah tamu Allah. Allah memanggil mereka, maka mereka pun menyambutnya. Apabila mereka meminta kepada Allah, maka Dia memberinya”.  (HR.Ibnu Majah dan dihasankan asy-Syaikh al-Albani)

Saat berhaji atau berumrah adalah kesempatan emas bagi sebagian saudara kita untuk memperbanyak doa kebaikan. Semoga doa kebaikan mereka dikabulkan oleh Allah Ta’ala.

 

3)    Barangsiapa yang bertalbiyah, maka setiap yang berada di sebelah kanan dan kirinya akan menjadi saksi kebaikan bagi dirinya pada hari kiamat.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda (artinya) : “Tidaklah seorang muslim yang bertalbiyah, kecuali setiap yang berada di sebelah kanan atau kirinya akan bertalbiyah, baik dari kalangan bebatuan, pepohonan atau tanah liat hingga ujung bumi ini dan itu”. (HR. At-Tirmidzi yang dishahihkan asy-Syaikh al-Albani dan asy-Syaikh Muqbil)

4)    Barangsiapa mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani, maka diampuni dosanya.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda (artinya) : “Sesungguhnya mengusap keduanya adalah penghapus dosa”. (HR.at-Tirmidzi dan dishahihkan asy-Syaikh al-Albani)

Kelak di hari kiamat, Hajar Aswad akan menjadi saksi bagi setiap orang yang pernah mengusapnya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam yang merupakan manusia paling jujur pernah bersabda (artinya) : “Demi Allah ! Sungguh Allah benar-benar akan membangkitkan Hajar Aswad pada hari kiamat dalam keadaan memiliki 2 mata yang dapat melihat dan lisan yang dapat berbicara. Dia akan menjadi saksi dengan benar bagi setiap orang yang pernah mengusapnya”. (HR. At-Tirmidzi yang dishahihkan asy-Syaikh al-Albani dan asy-Syaikh Muqbil)

5)    Barangsiapa yang thawaf sebanyak 7 kali dan menghitungnya, maka ia seperti membebaskan budak.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda (artinya) : “Barangsiapa thawaf mengelilingi rumah ini (Ka’bah) sebanyak 7 kali dan menghitungnya, maka ia seperti membebaskan budak”. (HR.at-Tirmidzi dan dishahihkan asy-Syaikh al-Albani)

Dalam riwayat Ibnu Majah (artinya) : “Barangsiapa thawaf di Ka’bah lalu shalat 2 rakaat, maka ia seperti membebaskan budak”. (Dishahihkan asy-Syaikh al-Albani)

6)    Setiap langkah kaki ketika thawaf mendapatkan keutamaan yang besar.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda (artinya) : “Tidaklah seseorang meletakkan kakinya dan mengangkat kaki lainnya, kecuali Allah hapus dosanya dan catat baginya kebaikan”. (HR. At-Tirmidzi dan dishahihkan asy-Syaikh al-Albani)

7)    Pahala haji atau umrah akan terus mengalir hingga hari kiamat bagi seseorang yang meninggal dunia ketika berhaji atau berumrah.

Nabi kita pernah bersabda (artinya) : “Barangsiapa yang keluar berhaji lalu meninggal dunia, maka Allah catat baginya pahala orang berhaji hingga hari kiamat.Barangsiapa yang keluar berumrah lalu meninggal dunia, maka Allah catat baginya pahala orang berumrah hingga hari kiamat. Barangsiapa keluar berperang di jalan Allah lalu meninggal dunia, maka Allah catat baginya pahala orang berjihad hingga hari kiamat”. (Ash-Shahihah 2003)

Dalam kesempatan kali ini, semoga pahala yang sangat luar biasa ini diraih oleh saudara-saudara kita yang meninggal dunia pada musibah hari Jum’at yang lalu (27 Dzulqa’dah 1436 H / 11 September 2015) di Masjidil Haram. Bahkan ada beberapa tanda husnul khatimah pada peristiwa tersebut, yaitu : mereka meninggal dunia di hari Jum’at, meninggal dunia tertimpa reruntuhan bangunan dan meninggal dunia ketika sedang beramal shalih.

 

Faidah

            Sebagai tambahan faidah (meski agak keluar dari bahasan inti), ada beberapa catatan yang sangat penting diketahui oleh segenap kaum muslimin, diantaranya :

a)    Peristiwa di atas adalah murni musibah yang Allah tunjukkan kepada hamba-hambaNya, bahwa Dialah Dzat Yang Maha Kuasa atas segala-galanya.

b)    Musibah kematian dalam jumlah banyak yang menimpa jamaah haji telah terjadi berulangkali sebelum peristiwa di atas. Artinya bukan semata-mata keberadaan proyek pembangunan Masjidil Haram.Bahkan selama proyek pembangunan berjalan seiring keberadaan Masjidil Haram yang setiap harinya tidak pernah sepi dari pengunjung, baru kali itu terjadi peristiwa yang memakan banyak korban jiwa dan semoga peristiwa serupa tidak berulang lagi.

c)    Pemerintah Saudi Arabia sudah semaksimal mungkin tanpa bantuan negara lain memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh jamaah haji dan umrah yang datang berduyun-duyun dari penjuru dunia ke tanah suci. Perlu diingat bahwa Pemerintah Saudi Arabia telah berpuluh-puluh tahun memberikan perhatian sangat besar dalam kelancaran ibadah haji dan umrah (di setiap saat), terkhusus di musim haji. Namun sekali lagi, sebesar apa pun upaya manusia, ia tidak akan mampu menghadapi kekuatan Allah jika Dia berkehendak lain.

d)    Pemerintah Saudi Arabia sangat serius menangani permasalahan yang timbul di tengah ibadah haji dan umrah, termasuk peristiwa di atas. Demikian pula, mereka mempelajari dengan seksama sebab dan jalan keluar permasalahan yang telah terjadi. Ini mereka lakukan seiring permasalahan yang terjadi memang di luar perhitungan manusia.

e)    Pemerintah Saudi Arabia telah memiliki komitmen sejak dahulu untuk terus memberikan perhatian dan bantuan nyata terhadap permasalahan yang dihadapi kaum muslimin di berbagai negara, apalagi di negaranya sendiri. Hanya saja media massa yang notabene ditunggangi kepentingan-kepentingan tertentu sangat jarang mempublikasikan jasa besar mereka. Media massa tersebut jauh lebih banyak menutupi atau justru memojokkan Pemerintah Saudi Arabia dengan berita-berita yang tidak proposional. Ironisnya sebagian media massa tersebut berada di negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dan tidak sedikit rakyatnya mendapatkan bantuan tanpa mengikat (langsung maupun tidak langsung) dari Pemerintah Saudi Arabia. Tidak lain negara tersebut adalah negara kita, Indonesia. Semoga Allah menanamkan kesadaran kepada pemimpin dan kaum muslimin Indonesia, bahwa makar terhadap Islam dan setiap pihak yang menegakkan Islam yang murni terus dihembuskan oleh banyak media massa.

Yang Penting Diketahui Ketika Seseorang Mengunjungi Masjid Nabawi

1)    Keberangkatan seseorang menuju Masjid Nabawi hendaknya dalam rangka menunaikan shalat di dalamnya, karena 1 kali shalat di Masjid Nabawi itu lebih utama daripada 1000 kali shalat di masjid lain selain Masjidil Haram.

2)    Jangan sekali-kali seseorang berniat bertolak ke kota Madinah untuk menziarahi makam Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam. Seseorang dapat berniat menziarahi makam beliau, apabila sudah berada di Masjid Nabawi usai menunaikan shalat apa saja yang ia inginkan. Menziarahi makam itu pun jangan sampai menjadi sebuah kebiasaan setiap memasuki Masjid Nabawi. Demikan pula ziarah yang dilakukan haruslah ziarah yang memperhatikan ketentuan syariat, tidak ada unsur kebid’ahan apalagi kesyirikan.

3)    Mengunjungi (ziarah) Masjid Nabawi, apalagi makam Nabi bukanlah bagian dari rangkaian manasik haji maupun umrah. Artinya kalau seandainya seseorang tidak menziarahi Masjid Nabawi, maka hal itu sama sekali tidak mempengaruhi kesempurnaan apalagi sahnya haji atau umrahnya. Seseorang mengunjungi Masjid Nabawi ketika berhaji atau berumrah semata-mata agar perjalanannya sekalian saja, karena dirinya belum tentu bisa kembali mengunjungi Masjid Nabawi di lain waktu, mengingat tempat tinggalnya yang sangat jauh dari kota Madinah.

4)    Hendaknya seseorang membaca buku-buku karya sejumlah ulama terpercaya yang menerangkan adab syar’i mengunjungi Masjid Nabawi sekaligus menjelaskan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan banyak orang ketika mengunjungi Masjid Nabawi.

5)    Janganlah seseorang menyangka bahwa makam Nabi itu termasuk dari bangunan masjid. Sejak awal, makam beliau itu terpisah dari area bangunan masjid. Nabi sangat melarang menjadikan makam sebagai tempat ibadah, yang konsekuensinya adalah larangan memasukkan makam ke dalam masjid atau mendirikan masjid di makam seseorang.

6)    Jangan pula seseorang menyangka bahwa perhiasan-perhiasan yang mewarnai Masjid Nabawi (demikian pula Masjidil Haram) merupakan perkara yang baik. Bahkan Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam sendiri yang mendirikan Masjid Nabawi sebenarnya telah melarang menghias-hiasi masjid. Para sahabat dan ulama dari zaman dulu hingga sekarang tidak pernah meridhai hal itu, apalagi melakukannya.

7)    Orang yang pertama kali menjadikan makam Nabi masuk ke dalam bangunan Masjid Nabawi sekaligus menghias-hiasi masjid adalah khalifah al-Walid bin Abdil Malik bin Marwan. Langkah yang dilakukan khalifah ini sebenarnya tidak disetujui oleh para ulama. Namun ternyata perbuatan khalifah al-Walid ini justru digalakkan oleh para khalifah setelahnya hingga menyebar ke seluruh penjuru dunia dan ditiru oleh masjid-masjid lain.

Wallahu a’lamu bish-Shawab

180 Responses to Yang Istimewa Dari Perjalanan Ke Tanah Suci

 1. terimakasih atas informasinya gan sukses selalu sangat bermanfaat sekali
  http://www.torgi.gov.ru/forum/user/profile/307620.page

 2. Erick Luis says:

  Hi there, I found your blog by the use of Google
  whilst searching for a related topic, your site got here
  up, it seems great. I’ve bookmarked it in my google
  bookmarks.
  Hello there, just become aware of your blog thru Google, and
  found that it is truly informative. I’m gonna watch out for brussels.
  I will appreciate in case you continue this in future.
  Many other people will likely be benefited from your writing.
  Cheers!

 3. Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

 4. jhck jo says:

  terimakasih atas informaisnya gan sukses selalu informasinya
  http://goo.gl/cThbmZ

 5. Uy2wZz Say, you got a nice post.Really looking forward to read more. Awesome.

 6. First off I would like to say superb blog! I had a quick question which I’d like to ask if you don’t mind.
  I was interested to know how you center yourself and clear your thoughts
  before writing. I have had difficulty clearing my mind in getting my ideas out.

  I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally
  lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
  Thank you!

 7. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article and also the rest of the website is extremely good.

 8. You are my inhalation, I possess few blogs and often run out from brand . Actions lie louder than words. by Carolyn Wells.

 9. wilmslow seo says:

  Wow! Thank you! I always needed to write on my site something like that. Can I include a portion of your post to my website?

 10. you have a great weblog right here! would you like to make some invite posts on my weblog?

 11. I went over this web site and I conceive you have a lot of great info, saved to bookmarks (:.

 12. There is noticeably a bundle to learn about this. I assume you made sure nice points in features also.

 13. Aguine says:

  Hello, I do believe your website could be having internet browser compatibility issues.
  Whenever I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet
  Explorer, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up!
  Besides that, great website!

 14. premium iptv says:

  You have got some real insight. Why not hold some sort of contest for your readers?

 15. Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post and also the rest of the site is very good.

 16. I value the blog article.Thanks Again. Awesome.

 17. who had been doing a little homework on this. And he actually bought me dinner because I found it for him

 18. Thanks for sharing this first-class post. Very interesting ideas! (as always, btw)

 19. Thank you ever so for you post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 20. tesler app says:

  Your current positions always have got many of really up to date info. Where do you come up with this? Just declaring you are very resourceful. Thanks again

 21. seo packages says:

  Very neat article post.Really looking forward to read more. Really Great.

 22. Wow, great blog.Thanks Again. Will read on

 23. Thanks a lot for the blog article.Much thanks again. Fantastic.

 24. I cannot thank you enough for the article post. Will read on…

 25. This unique blog is no doubt entertaining and also informative. I have chosen many helpful advices out of this amazing blog. I ad love to return over and over again. Thanks!

 26. Awesome blog.Really thank you! Great.

 27. the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so

 28. You ave made some really good points there. I looked on the net for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 29. Peterbilt says:

  Wow, great article post.Much thanks again. Want more.

 30. see this says:

  Your style is unique compared to other folks I ave read stuff from. Many thanks for posting when you ave got the opportunity, Guess I all just book mark this page.

 31. You have made some decent points there. I looked on the internet to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 32. Thank you for your blog.Much thanks again. Much obliged.

 33. hair care says:

  Really appreciate you sharing this article post.Much thanks again. Cool.

 34. Looking forward to reading more. Great blog article.Really thank you! Will read on

 35. Im obliged for the blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 36. Experience says:

  I really enjoy the blog post. Keep writing.

 37. Hiya very cool site!! Guy .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your web site and take
  the feeds additionally? I’m glad to search out numerous helpful information here in the submit, we’d
  like work out more strategies in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 38. for details says:

  I truly appreciate this blog.Really thank you! Want more.

 39. You made some clear points there. I did a search on the subject and found most individuals will consent with your site.

 40. I?аАТ’аЂа†ll right away snatch your rss as I can at to find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly let me understand in order that I may just subscribe. Thanks.

 41. “The dynamism of the Power combined together of a core focused
  high-spirited,aggressive and enthusiastic team at Bangalore
  Secretarial Services with an bulls eye view of the envisioned
  target is success Mantra in Bangalore Secretarial Services and the vitality of the Power combined together of focused high-spirited individuals show cases
  the buoyancy and ebullience in our set goals and is the success Mantra in Bangalore Secretarial Services”
  http://obatkista.idkes.com/cara-mengobati-penyakit-kista-ganglion-dengan-qnc/

 42. You completed a number of fine points there. I did a search on the theme and found the majority of people will agree with your blog.

 43. bls at home says:

  week, and I am on the look for such information. Here is my webpage website

 44. Some genuinely great content on this web site , thankyou for contribution.

 45. Its hard to find good help I am regularly saying that its difficult to procure quality help, but here is

 46. Thanks for the post.Much thanks again. Keep writing.

 47. Thanks for the article post.Much thanks again. Really Cool.

 48. a source says:

  This is a great tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very precise information Appreciate your sharing this one. A must read post!

 49. Major thanks for the blog post.Much thanks again. Fantastic.

 50. This is one awesome blog.Really looking forward to read more. Really Cool.

 51. look forward to seeking more of your great post. Also, I ave shared your site in my social networks!

 52. This site truly has all of the information I wanted about this subject and didn at know who to ask.

 53. Google says:

  Every when inside a while we pick out blogs that we study. Listed below are the most up-to-date web sites that we opt for.

 54. coupons says:

  Im grateful for the article.Thanks Again. Fantastic.

 55. Thanks again for the blog.Really looking forward to read more. Fantastic.

 56. terimakasih atas informasinya gan sukses selalu
  http://pin.it/U47Mzgt

 57. Luis Renold says:

  It is perfect time to make some plans for the future
  and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or tips.
  Maybe you can write next articles referring to this article.

  I desire to read more things about it!

 58. Thank you for sharing this good piece. Very interesting ideas! (as always, btw)

 59. lagu terbaru says:

  Major thankies for the blog.Really looking forward to read more. Cool.

 60. Auto says:

  Im grateful for the article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 61. It as best to take part in a contest for among the best blogs on the web. I will advocate this website!

 62. claudia says:

  Wow, marvelous weblog format! How lengthy have you been running a blog for? you make blogging look easy. The entire look of your site is wonderful, as well as the content!

 63. Wonderful article! thank you for sharing your knowledge around

 64. Thanks for any other great post. Where else could anybody get that kind of info in such an ideal means of writing? I ave a presentation next week, and I am at the look for such info.

 65. ects says:

  Muchos Gracias for your post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 66. I think this is a real great blog post. Want more.

 67. Muchos Gracias for your blog.Much thanks again. Really Cool.

 68. Major thankies for the post.Thanks Again. Really Great.

 69. Wow, great blog.Really thank you! Fantastic.

 70. we prefer to honor several other world-wide-web websites on the internet, even though they aren

 71. Thanks-a-mundo for the blog article.Much thanks again. Will read on…

 72. grab bars says:

  I value the article.Thanks Again. Want more.

 73. Aguine says:

  Definitely believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the
  web the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the
  whole thing without having side effect , people can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 74. I think this is a real great article.Really thank you! Much obliged.

 75. Muchos Gracias for your blog post.Thanks Again. Awesome.

 76. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 77. I cannot thank you enough for the post.Much thanks again. Really Great.

 78. It’s hard to find well-informed people in this particular
  subject, however, you sound like you know what you’re talking about!
  Thanks

 79. Wow, superb blog layout! How long have you ever been blogging for? you make running a blog glance easy. The whole glance of your website is magnificent, let alone the content material!

 80. fix iphone says:

  please go to the web-sites we stick to, like this 1, because it represents our picks through the web

 81. Thank you for your blog.Really looking forward to read more.

 82. Appreciate you sharing, great blog post.Much thanks again. Really Cool.

 83. Major thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 84. There is evidently a bunch to realize about this. I consider you made various nice points in features also.

 85. Enjoyed every bit of your blog.Thanks Again.

 86. anesthesia says:

  Here are a number of the web sites we advocate for our visitors

 87. I truly appreciate this article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 88. I cannot thank you enough for the article post.Much thanks again. Will read on…

 89. Very informative post.Much thanks again. Really Great.

 90. Iphone says:

  You made some respectable factors there. I seemed on the web for the problem and found most individuals will go together with with your website.

 91. please stop by the web-sites we follow, which includes this one particular, as it represents our picks in the web

 92. Gewerbe says:

  I truly appreciate this blog article.Thanks Again. Cool.

 93. Major thanks for the article post.Thanks Again. Cool.

 94. Every after inside a though we decide on blogs that we read. Listed below would be the newest sites that we pick out

 95. Great, thanks for sharing this post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 96. Fantastic blog article.Really thank you! Cool.

 97. buy kona says:

  we came across a cool website which you may well love. Take a look in case you want

 98. You have observed very interesting details! ps nice website.

 99. rock star says:

  There is also one other technique to increase traffic in favor of your website that is link exchange, thus you also try it

 100. Appreciate you sharing, great blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 101. Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated information, nevertheless actually worth taking a search, whoa did one discover about Mid East has got additional problerms too

 102. You made some decent points there. I looked on the net for more information about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 103. You have made some good points there. I looked on the internet to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 104. although websites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they are essentially worth a go by, so have a look

 105. OksanaGlada says:

  dna alkohol ziola na kwas moczowy [url=http://seeknet.pl/]http://seeknet.pl/[/url] dna moczanowa objawy i przyczyny leczenie objawy podagry

 106. Great article! We will be linking to this great content
  on our website. Keep up the great writing.

 107. Woh I love your blog posts, saved to bookmarks !.

 108. Oznur Uslu says:

  Merely wanna comment that you have a very nice web site , I love the design and style it actually stands out.

 109. control says:

  This design is steller! You certainly know how to keep a reader amused.

 110. You ave made some good points there. I checked on the web for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 111. The data mentioned within the article are several of the best available

 112. Just imagined I might remark and say fantastic concept, did you help it become on your individual? Seems to be really fantastic!

 113. Im thankful for the blog.Thanks Again. Great.

 114. Evolved says:

  we like to honor numerous other world wide web internet sites around the internet, even when they aren

 115. There as noticeably a bundle to learn about this. I assume you made sure good factors in features also.

 116. What as up colleagues, how is all, and what you desire to say about this piece of writing, in my view its really remarkable designed for me.

 117. you will have an awesome weblog right here! would you prefer to make some invite posts on my weblog?

 118. just go to says:

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article and the rest of the site is very good.

 119. check beneath, are some completely unrelated internet websites to ours, even so, they may be most trustworthy sources that we use

 120. we came across a cool site that you simply may possibly take pleasure in. Take a appear when you want

 121. It as amazing for me to have a web page, which is good in support of my knowledge. thanks admin

 122. Only wanna admit that this is very helpful , Thanks for taking your time to write this.

 123. Thanks so much for the article post.Really looking forward to read more. Great.

 124. I truly appreciate this post.Really thank you! Really Cool.

 125. escort Lecco says:

  Perhaps You Also Make A lot of these Slip ups With the bag !

 126. PPC says:

  Im thankful for the article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 127. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and the rest of the site is also very good.

 128. Wool rug says:

  although websites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they’re basically really worth a go by means of, so possess a look

 129. This can be a set of words, not an essay. you might be incompetent

 130. I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply
  wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work.
  Definitely a great post.
  http://kizgist.blogspot.com/2017/02/obat-jantung-berdebar-tradisional.html

 131. lay woman says:

  It as really a cool and useful piece of information. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 132. genti dama says:

  Thank you for your blog article. Great.

 133. very few web-sites that take place to be detailed below, from our point of view are undoubtedly nicely worth checking out

 134. pregnant says:

  A round of applause for your article.Really thank you! Want more.

 135. vibrator says:

  although web sites we backlink to below are considerably not associated to ours, we feel they are essentially really worth a go by means of, so possess a look

 136. please go to the web sites we comply with, like this a single, as it represents our picks from the web

 137. Thank you ever so for you article.Really thank you! Keep writing.

 138. Google says:

  The time to study or pay a visit to the subject material or internet sites we’ve linked to beneath.

 139. very couple of sites that transpire to be detailed beneath, from our point of view are undoubtedly very well worth checking out

 140. Try to remember the fact that you want to own an virtually all comprehensive older getaway.

 141. Google says:

  Below you will discover the link to some sites that we assume it is best to visit.

 142. Smart Drugs says:

  you ave gotten an amazing blog right here! would you like to make some invite posts on my weblog?

 143. Mate! This site is amazing. How did you make it look this good !

 144. I really enjoy simply reading all of your weblogs.
  Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work.
  Definitely a great post.
  http://obatkista.idkes.com/pengobatan-asma-untuk-balita/

 145. I really like and appreciate your article post.Thanks Again. Great.

 146. Really cool post, highly informative and professionally written..Good Job! car donation sites

 147. order now says:

  I really like and appreciate your article post.Much thanks again. Awesome.

 148. we like to honor numerous other web web-sites on the web, even if they aren

 149. I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are wonderful! Thanks!

 150. Here are a number of the internet sites we advise for our visitors

 151. pretty valuable stuff, overall I think this is really worth a bookmark, thanks

 152. Say, you got a nice post.Much thanks again.

 153. very handful of internet sites that transpire to be detailed below, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out

 154. yacht says:

  I really liked your blog.Really looking forward to read more. Awesome.

 155. Rob says:

  Im grateful for the article.Really looking forward to read more. Awesome.

 156. SACS LANCEL ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 157. Wonderful article! We will be linking to this great content on our site. Keep up the good writing.

 158. advertise says:

  Thank you ever so for you blog post.Thanks Again. Much obliged.

 159. see says:

  I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are wonderful! Thanks!

 160. Review my homepage; burn fat while sleeping

 161. These online stores offer a great range of Chaussure De Foot Pas Cher helmet

 162. Lovely website! I am loving it!! Will come back again. I am bookmarking your feeds also

 163. Google says:

  Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated information, nevertheless actually worth taking a appear, whoa did one discover about Mid East has got much more problerms too.

 164. Google says:

  Very handful of sites that happen to become detailed below, from our point of view are undoubtedly nicely worth checking out.

 165. Google says:

  Every as soon as inside a although we opt for blogs that we read. Listed beneath are the most recent sites that we pick out.

 166. free tech says:

  Here is a good Weblog You may Come across Intriguing that we Encourage You

 167. very good submit, i definitely love this website, keep on it

 168. amor tantra says:

  Wow, superb weblog format! How long have you ever been blogging for? you made running a blog look easy. The overall glance of your website is great, let alone the content!

 169. What would you like to see out of a creative writing short story?

 170. Muchos Gracias for your blog post.Much thanks again. Keep writing.

 171. Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Much thanks again. Really Cool.

 172. Google says:

  The information talked about within the write-up are several of the best accessible.

 173. please stop by the web pages we stick to, such as this one, because it represents our picks in the web

 174. CISO Terbaik says:

  the time to study or pay a visit to the content or web pages we’ve linked to beneath the

 175. Wow, awesome blog layout! How long have you been running a blog for? you make running a blog look easy. The full look of your website is fantastic, let alone the content material!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *